Maatregelen Corona

Wij volgen de adviezen van het RIVM en de KNMT op wat betreft het corona virus. Dat betekent dat wij onder strenge maatregelen aan het werk zijn. Wij kunnen maar een beperkt aantal patiënten per dag behandelen, waardoor momenteel de wachttijd wat langer kan zijn. Ons excuses daarvoor.

Wij kunnen u alleen behandelen als:
• u geen verkoudheidsklachten en/of koorts heeft
• niemand in uw huishouden verkoudheidsklachten en/of koorts heeft
• u niet in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het corona virus
• u geen verhoogde kans op infecties heeft

Mocht een van bovenstaande punten op u van toepassing zijn, dan vragen wij u nadrukkelijk om uw afspraak af te bellen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Indien u naar de praktijk komt voor uw afspraak vragen wij het volgende van u:
• gelieve niet eerder te komen dan het afgesproken tijdstip
• draag een niet-medisch mondmasker bij binnenkomst, deze mag in de behandelkamer af
• kom alleen, indien u niet op eigen vervoer kan komen vragen wij aan de persoon die mee  komt om in de auto of buiten te wachten
• desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de praktijk
• houdt, zoveel als mogelijk, 1,5 meter afstand