Protheses

Een prothese (kunstgebit) kan gemaakt worden voor patiënten die geen eigen tanden of kiezen meer hebben, maar ook voor mensen die nog wel een aantal tanden hebben. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen een volledige gebitsprothese (kunstgebit) en een partiële (gedeeltelijke) prothese. Er zijn verschillende soorten partiële protheses: een kunstharsplaatje, een frameprothese met haakjes en een telescoopprothese op kronen.

Het behandeltraject voor een gebitsprothese bestaat uit 5 afspraken, met steeds een week ertussen.

  • Tijdens de eerste afspraak maakt de tandarts met behulp van lepels een afdruk van het gebit. Van deze afdruk wordt een gipsmodel vervaardigd. Dit is het model waarop de uiteindelijke prothese zal worden gemaakt.
  • Tijdens de derde afspraak wordt, met behulp van beetplaten, bekeken in welke positie de tanden en kiezen van de boven- en onderkaak elkaar raken. Dit wordt beetbepaling genoemd. Op de beetplaten zijn waswallen aangebracht. De tandarts controleert of de waswal van de bovenprothese hoog genoeg is. Op deze hoogte worden de nieuwe tanden opgesteld. De waswal van de onderkaak wordt hierop aangepast. De hoogte moet correct zijn, want anders is de ‘beet’, de totale afstand tussen onderkaak en bovenkaak, te hoog of te laag. Na deze afspraak worden de gipsmodellen aan de hand van de beetplaten in een kunstkaak of articulator geplaatst. De tandtechnicus kan dan de prothese in was opstellen.
  • Tijdens de vierde afspraak wordt de prothese gepast in was. Als patiënt ziet u voor het eerst uw nieuwe tanden. U kunt beoordelen of de kleur en de vorm van de tanden naar uw zin zijn. De tandarts bekijkt of de prothese aan alle technische eisen voldoet. Op basis van deze informatie wordt door de tandtechnicus de definitieve prothese gemaakt.
  • De definitieve prothese wordt een week later, tijdens de vijfde afspraak, geplaatst. De tandarts controleert of de prothese niet klemt of pijn veroorzaak. Tijdens deze afspraak krijgt u ook instructies hoe u uw prothese het beste kunt onderhouden en hoe u snel kunt wennen aan uw nieuwe prothese.
  • Hierna zal u nog een aantal keer naar onze praktijk komen voor het weg laten slijpen van drukplekjes. Hiervoor kunt u in de ochtend bellen, dan kunt u dezelfde dag nog terecht.