Tarieven

1.   Consultatie en Diagnostiek (C)
a.Diagnostiek onderzoek
C11Periodieke controle€ 21,78
C13Probleemgericht consult€ 21,78
b.Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 21,78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 103,16
C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 28,99
* materiaal-/techniekkosten€ 20,00
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 57,31
c.Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€ 17,19
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 45,85
C85Weekendbehandeling€ 21,78
C86Avondbehandeling€ 21,78
C87Nachtbehandeling€ 21,78
2.   Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 16,05
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,04
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 68,77
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak€ 68,77
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 25,22
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 30,95
X34Beoordelen schedelfoto€ 22,92
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 194,86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
3.   Preventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 12,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 12,85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 12,85
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 25,79
M32 */**Eenvoudige bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 17,19
* materiaal-/techniekkosten€ 50,00
** materiaal-/techniekkosten€ 66,50
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 5,73
M40Fluoridebehandeling€ 14,33
M61 *Mondbeschermer€ 25,79
4.   Verdoving (A)
A15Oppervlakte verdoving€ 7,45
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 14,33
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
5.   Verdoving door middel van een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 28,66
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 28,66
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 35,77
6.   Vullingen (V)
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 24,07
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 38,40
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 49,86
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 69,92
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 35,53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 49,86
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 61,32
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 81,38
V91Eévlaksvulling composiet€ 45,85
V92Tweevlaksvulling composiet€ 60,18
V93Drievlaksvulling composiet€ 71,64
V94Meervlaksvulling composiet€ 91,70
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 68,77
V30Fissuurlak eerste element€ 25,79
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14,33
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 5,73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,46
V70 *Parapulpaire stift€ 11,46
V80 *Wortelkanaalstift€ 20,06
* materiaal-/techniekkosten€ 20,00
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,60
* materiaal-/techniekkosten€ 20,00
7.   Wortelkanaalbehandelingen (E)
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21,78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40,12
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 31,52
b.Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 *Geheel of gedeeltelijke weghalen van pulpaweefsel€ 45,85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd:
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 46,74
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 103,16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 149,01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 194,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 240,71
E85Elektronische lengtebepaling€ 14,33
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 17,19
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 45,85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen:
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,39
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 28,66
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 28,66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 28,66
E56 *Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 40,12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 28,66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt:
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 80,24
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 51,58
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 42,98
* materiaal-/techniekkosten€ 20,00
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 45,85
Initiële wortelkanaalbehandeling:
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 57,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 28,66
Bleken:
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 45,85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,19
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 71,64
* materiaal-/ techniekkosten€ 28,36
Behandeling trauma-element:
E40Directe pulpa-overkapping€ 28,66
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,46
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 22,92
E44Verwijderen spalk, per element€ 5,73
Aanbrengen rubberdam:
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen:
E31Snij-/ hoektand€ 114,62
E32Premolaar€ 160,47
E33Molaar€ 206,32
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 22,92
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 80,24
E37Kijkoperatie€ 68,77
Gebruik operatiemicroscoop
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 77,37
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 57,31
8.   Kronen en bruggen (R)
a.Inlays en kronen
R08 *Eénvlaks composiet inlay€ 68,77
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 131,82
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 171,94
R11 *Eénvlaksinlay€ 103,16
R12 *Tweevlaksinlay€ 160,47
R13 *Drievlaksinlay€ 229,25
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 28,66
R24 *Kroon€ 252,17
* materiaal-/techniekkosten€ 230,00
R28 *Endokroon, indirect vervaardigd€ 68,77
R29 *Confectiekroon€ 51,58
R31Opbouw plastisch materiaal€ 57,31
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 57,31
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 114,62
b.Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 171,94
* materiaal-/techniekkosten€ 200,00
R45 *Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 85,97
* materiaal-/techniekkosten€ 200,00
R46 *Brugverankering, per anker€ 57,31
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 143,28
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 28,66
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 28,66
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 114,62
* materiaal-/techniekkosten€ 300,00
R61 *Plakbrug met preparatie€ 171,94
* materiaal-/techniekkosten€ 300,00
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 40,12
R66Toeslag voor elk volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 22,92
c.Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 63,04
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 63,04
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 34,93
R73Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje€ 22,92
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 22,92
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 57,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 28,66
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 28,66
d.Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 68,77
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 114,62
e.Temporaire voorzieningen
R80 *Temporaire, eerst voorziening€ 28,66
* materiaal-/techniekkosten€ 20,00
R85 *Temporaire, volgende voorziening€ 11,46
* materiaal-/techniekkosten€ 20,00
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkkostprijs
9.   Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
a.Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek:
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 143,28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 91,70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek):
G61Instructie spieroefeningen€ 57,31
G62 *Occlusale spalk€ 154,74
* materiaal-/techniekkosten€ 120,00
G63 *Repositiespalk€ 229,25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 28,66
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 315,22
G66Biofeedbacktherapie€ 51,58
G67 *Behandeling triggerpoint€ 63,04
G68 *Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk€ 45,85
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 57,31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek):
G69 *Opbeetplaat€ 63,04
b.Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10Niet-standaard beetregistratie€ 85,97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11Scharnierasbepaling€ 85,97
G12Centrale relatiebepaling€ 80,24
G13Protrale/laterale bepalingen€ 57,31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 515,81
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 28,66
G16Therapeutische positiebepaling€ 28,66
G20Beetregistratie intra-oraal€ 57,31
c.Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 286,56
G72Controle bezoek MRA€ 28,66
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 45,85
10. Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a.Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 42,98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
H21Kosten hechtmateriaal€ 5,92
H26Hechten weke delen€ 63,04
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 57,31
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17,19
b.Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 57,31
H33Hemisectie van een molaar€ 68,77
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 68,77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 51,58
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 34,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 68,77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 91,70
H44Primaire antrumsluiting€ 63,04
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 80,24
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie€ 80,24
H65Primaire sluiting€ 154,74
Correctie van het prothese dragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 80,24
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 154,74
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 108,89
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 183,40
11. Kunstgebitten (P)
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 34,39
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 28,66
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 57,31
P10 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 85,97
P15 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 171,94
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 63,04
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 17,19
P34 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 234,98
P35 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 320,95
P31 *Wortelkap met stift€ 143,28
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls€ 85,97
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 57,31
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 14,33
P45 *Noodkunstgebit€ 114,62
a.Volledig kunstgebit
P21 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 171,94
P25 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 229,25
P30 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 372,53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 28,66
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 63,04
P27Reoccluderen€ 57,31
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 34,39
P28Naregistratie en remounten€ 57,31
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 63,04
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 85,97
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 28,66
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 28,66
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 34,39
Overige
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 45,85
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 40,12
P01 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,12
P02 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 85,97
P03 *Opvullen volledige kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 57,31
P04 *Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 85,97
P70 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak€ 160,47
P07 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,19
P08 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 45,85
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 40,12
P51 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,12
P52 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 85,97
P53 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 57,31
P54 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 85,97
P57 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,19
P58 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 45,85
P78 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 45,85
P79 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 45,85
12. Tandvleesbehandelingen (T)
a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 151,88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 166,21
T21Grondig reinigen wortel, complex€ 30,95
T22Grondig reinigen wortel, standaard€ 22,92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 88,83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 103,16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 60,18
T42Consult parodontale nazorg€ 87,11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 115,77
T44Complex consult parodontale nazorg€ 154,17
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 151,88
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 166,21
Parodontale chirurgie
T70Flapoperatie tussen twee elementen€ 186,27
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 286,56
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€ 343,87
T73Directe postoperatieve zorg, kort€ 57,31
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
T75Postoperatieve evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 149,01
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 71,64
b.Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80Tandvleestransplantaat€ 123,22
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 100,30
T82Tandvleescorrectie per element€ 54,45
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)€ 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief kosten van aangebrachte materialen)
T84 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 343,87
T85 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 114,62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87Kroonverlenging per element€ 186,27
T88Kroonverlenging per sextant€ 343,87
Directe postoperatieve zorg
T89Directe postoperatieve zorg, kort€ 57,31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
Diversen
T91Pocketregistratie€ 34,39
T92Parodontiumregistratie€ 68,77
T93 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 40,12
** materiaal-/techniekkosten€ 66,50
T94Behandeling tandvleesabces€ 77,37
T57 *Toepassing lokaal medicament€ 61,90
T95 *(draad) spalk€ 22,92
T96Uitgebreide voedingsanalyse€ 57,31
13. Implantaten (J)
J97Overheadkosten implantaten€ 171,85
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 97,25
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 63,56
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 97,79
J03 *Proefopstelling€ 132,01
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 44,00
b.1.Pre-implantologische chirurgie
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 234,69
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 146,68
J11Prepareren donorplaats€ 132,01
J12 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 141,79
J13 *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 68,45
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
b.2.Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 29,34
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio€ 83,12
* materiaal-/techniekkosten€ 400,00
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 127,12
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 58,67
J19Toeslag esthetische zone€ 63,56
c.Implantologie chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak€ 223,44
J28Plaatsen volgend implantaat€ 92,41
J23 *Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 73,34
J29 *Plaatsen volgende Healing Abutment€ 34,71
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 161,35
J36Verwijderen implantaat€ 32,27
J27Vervangen eerste implantaat€ 223,44
J37Vervangen volgend implantaat€ 92,41
d.Diversen
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 19,56
J30Bindweefseltransplantatie per donorplaats€ 102,68
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 112,45
J33Kosten implantaat€ 314,04
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 9,78
e.Mesostructuur
J40 *Twee magneten/drukknopen€ 151,57
J41 *Elke volgende magneet/drukknop€ 34,23
J42 *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 200,46
* materiaal-/techniekkosten€ 350,00
J43 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 63,56
* materiaal-/techniekkosten€ 350,00
J44 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 24,45
f.Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 503,60
J51 *Onder klikgebit€ 327,58
J52 *Boven klikgebit€ 327,58
J53 *Omvorming klikgebit€ 97,79
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 127,12
J55 *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 146,68
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 171,13
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 83,12
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 107,56
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 132,01
g.Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 53,78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 88,01
h.Prothetische nazorg
J70 *Opvullen zonder staafdemontage€ 136,90
J71 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 171,13
J72 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 195,57
J73 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 220,02
J74 *Reparatie zonder staafdemontage€ 53,78
J75 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 102,68
J76 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 127,12
J77 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 151,57
J78 *Verwijderen én vervangen drukknop€ 24,45
J79 *Verwijderen én vervangen steg€ 45,47
i.Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit€ 497,73
14. Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten€ 13,05
U35 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van 5 minuten€ 15,06
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten€ 15,06
U20Second opinion verricht door Stichting TIP€ 186,98
Bij de codes met een * komen nog techniekkosten bij. Deze prijs is dus exclusief techniekkosten. Indien er een schatting kan worden gegeven, staan de techniekkosten eronder vermeld.
De techniekkosten zijn een schatting, dit kan 10-15% afwijken.