Kinderen

Vanaf welke leeftijd neem ik mijn kind mee naar de tandarts?

Wij adviseren om uw kind vanaf twee jaar mee te nemen naar de tandarts. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf voor een controlebezoek gaat.

Voorbereiden:
Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts. Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en een meneer of mevrouw in een witte jas. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag zitten. Prikkel de nieuwsgierigheid. Tandartsbezoek is normaal en hoort erbij.

Uw kind kan bij het allereerste bezoek wat rondkijken in de praktijk, Wij nemen de tijd om uw kind vertrouwd te maken met al die nieuwe indrukken, zo mag uw kind op de stoel gaan zitten en natuurlijk er vanaf glijden en vertellen wij waar toch al die knopjes voor dienen aan de stoel door ze zelf ook eens op de geheime waterknop te laten drukken is er vaak al een heleboel spanning verdwenen! Zo raakt uw kind vertrouwd met de omgeving en met de medewerkers.

Hoe vaak moet ik met mijn kind naar de tandarts?

Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. Wij kunnen u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind behandelen als dat nodig is.

Wat kan ik doen als ik zelf erg tegen tandartsbezoek op zie?

Kinderen zijn gevoelig voor negatieve signalen. Zeker voor die van hun ouders. Het is daarom belangrijk dat u ontspannen bent als u naar de tandarts gaat. Laat uw kind liever thuis als u zelf moet worden behandeld. Dat is voor u en uw kind rustiger. Gaat u alleen voor controle naar de tandarts? Neem uw kind dan gewoon mee. Ziet u zelf erg op tegen het tandartsbezoek? Laat uw kind dan met een andere volwassene naar de tandarts gaan. U kunt dit ook eerst overleggen met uw tandarts.

Wordt er ook behandeld bij kleine kinderen?

Een behandeling is op tweejarige leeftijd meestal nog niet nodig. De tandarts kijkt of het gebit in orde is en geeft voornamelijk adviezen en voorlichting. Ook de preventie- assistente kunnen u en uw kind daarbij van dienst zijn.

Het meest voorkomende probleem bij het melkgebit zijn gaatjes, ook wel cariës genoemd. Meestal beginnen die in de kiezen. Gaatjes die groter worden, kunnen pijn of ontstekingen veroorzaken. Daardoor kunnen op den duur melktanden of -kiezen afbrokkelen en kan er schade ontstaan aan het blijvend gebit.

De tandarts zal meestal voorkomen dat een gaatje groter wordt. Dat kan hij doen door de cariës te verwijderen (boren) en de kies te vullen. Soms is het gaatje zo klein dat de aantasting niet verder gaat als u zelf het gebit tenminste goed verzorgt. In dat geval kan hij van boren en vullen afzien. De tandarts zal u dan een passend advies geven over voeding en poetsen. Als een tand of een kies snel gaat wisselen, doet de tandarts doorgaans niets.

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vullen van een gaatje?

Bereid uw kind goed voor als de tandarts een gaatje moet vullen. Leg op een rustig moment uit dat één of meer tanden of kiezen ziek zijn. Vertel dat de tandarts de zieke tand of kies beter maakt. Laat de tandarts zelf aan uw kind vertellen wat er gaat gebeuren. Heeft uw kind vragen over de behandeling? Spreek dan af om die samen aan de tandarts te stellen. Als u de behandeling vooraf mooier voorspiegelt dan dat die in werkelijkheid is, verliest uw kind het vertrouwen in u en in de tandarts. Bovendien zal uw zoon of dochter in de toekomst meer opzien tegen een behandeling.

Wat te doen bij een ongeval?

Door een ongeval kan een tand uitvallen of beschadigen. Neem in zulke situaties direct contact op met uw tandarts. Zoek zo snel mogelijk alle losse stukjes of de complete tand op en ga ermee naar de tandarts. Plaats een uitgevallen melktand nóóit terug. Daarmee kunt u de nieuwe blijvende tand beschadigen. Houd een uitgevallen tand of een afgebroken stuk tand vochtig, het liefst met melk. Geen melk binnen bereik? Bewaar de tand of het tanddeel dan los in de mond van de ouder/verzorger, bij voorkeur in de ruimte tussen de kiezen en de wang.

Wat is de oorzaak van gele en bruine verkleuringen van de voortanden van een kind?

Kinderen die vaak en langdurig zoete drank uit een zuigflesje drinken, lopen de kans zuigflescariës te krijgen. Hetzelfde risico ontstaat als u uw kind vaak en/of ’s nachts borstvoeding geeft, of als u het ’s nachts suikerhoudende (penicilline- of hoest)drankjes toedient. Zuigflescariës is een vorm van cariës die begint bij de voortanden en later ook de andere tanden aantast, vooral de gladde tandvlakken. U voorkomt zuigflescariës door op tijd, dat wil zeggen bij kinderen tussen de negen maanden en anderhalf jaar, van de zuigfles over te stappen op de drinkbeker – liever geen antilekbeker.

Is een elektrische tandenborstel geschikt voor kinderen?

Ja, zodra kinderen een tandenborstel kunnen vasthouden, kunnen ze ook elektrisch poetsen. Er zijn speciale elektrische tandenborstels en opzetborstels voor kinderen. Die zijn kleiner en daarom geschikt voor de kindermond. Poetsen met een elektrische tandenborstel is juist leuk voor kinderen. Het draagt bij aan de motivatie om het gebit goed te verzorgen. Voor de ouders is de elektrische tandenborstel ook een handig hulpmiddel. Met de elektrische tandenborstel kunnen ouders makkelijk en goed na poetsen. Begeleid uw kind bij het tandenpoetsen totdat het tien jaar oud is. Dit geldt zowel voor elektrische als gewone tandenborstels.

Hoe lang moeten kinderen poetsen?

Het is voor iedereen, dus ook voor kinderen, belangrijk om tweemaal per dag twee minuten de tanden en kiezen te poetsen. Poets ’s ochtends na het en ’s avonds voor het slapengaan. Na poetsen kunt u het beste ’s avonds doen.