Periodieke controle

De basis van een goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af. Het is raadzaam om zeker 1 keer per jaar, bij voorkeur 2 keer per jaar, op controle te komen om problemen te voorkomen.

Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit, uw tandvlees situatie en naar de staat van onderhoud. Ook wordt er tandsteen verwijderd en indien nodig tips gegeven waar u bij het tanden poetsen op moet letten.

Als na de controle blijkt dat er een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren. Over veel soorten behandelingen kunt u ook informatie vinden op onze site. Wanneer nodig wordt er een begroting gemaakt.