Preventie

Preventie staat bij ons hoog in het vaandel want, u kent hem wel, voorkomen is beter dan genezen! Als u meer zorg nodig heeft buiten de periodieke controle zal uw tandarts u daarom doorverwijzen naar onze preventie-assistente. Op deze manier proberen wij het risico op cariës, erosie en parodontale aandoeningen in een zo vroeg stadium te signaleren zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen of beperkt.

Als u tot een risicogroep behoort, kunnen preventieve behandelingen noodzakelijk zijn. Bij cariësgevoelige kinderen kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om extra fluoride toe te dienen of kiezen te sealen. Als er sprake is van erosie van de gebitselementen kunnen we, mede door middel van een voedingsvragenlijst, de oorzaak proberen te vinden. Aan de hand hiervan kunnen we u helpen om tanderosie te voorkomen of om het tanderosieproces te vertragen.

Meer weten over preventie?

Wij informeren u graag.